Domov

Mnenja o knjigi

Sintropija - Žarinka - Poezija
 
Knjiga Sintropija Andreja Detele je za znanost in za ves svet prelomno delo. Andrej v njej z matematično natančnostjo in s poetično občutljivostjo jasno preseže zakon entropije, zakon degradacije in razpada, s tem pa dokaže, da stvarstvo v temelju deluje, živi in se razvija drugače, kot smo mislili do zdaj. Razsvetli nas z zakonom sintropije, ki govori o samoorganizaciji narave. Čeprav je v knjigi veliko enačb, ki meni in mnogim niso razumljive, Andrej zakon sintropije sproti razlaga tudi v vsakdanjem jeziku, ki se, tudi ko ni v verzih, na ogromno mestih prelije in zažari v bisere naravnega jezika: v čudovito poetičnost, v še nikoli in nikjer videno poezijo, ki mu je vzcvetela iz sprepleta novih védenj in povezav z naravo stvarstva.
Zavzeta etičnost, spoštljivost, ljubečnost, eruditska izobraženost, izjemen spomin, globok smisel za modrost(i) z ohranjeno čisto radoživo dušo otroka, potrpežljivost, široko premišljeno vizionarstvo in genialni znanstveni um Andreja Detele nam v pleteninah Sintropije vsi skupaj razkrivajo, da in kako ni ločnice med živim in neživim: vse je živo, narava je brezmejno čudežna, dragocena, in ker ima toliko plasti, je treba spoznavati čim več njenih jezikov in inštrumentov. Ta knjiga je kot fantastično glasbilo in hkrati simfonija, ki drami naš posluh za čarobnost narave in družbe. Narava je (če si je ne podrejamo, če si drug drugega ne podrejamo) vedno čudovito sodelovalna, ne pa tekmovalna in izključujoča. In taka naj bo tudi družba nas ljudi, saj nič ne obstaja, živi, se razvija nekje zunaj, ločeno ali sámo po sebi, temveč vse šele v odnosu, v »subtilnem!« odnosu. 
Andrej Detela je teoretski fizik in tudi svetovno priznani inovator za robotiko ter za električne avtomobile nove generacije … Zna pet tujih jezikov, že dve leti se navdušeno uči sanskrt. V različnih delovnih vlogah (z Inštitutom Jožef Štefan ali pa kar po svoje) je potoval po Indiji, Avstraliji, Japonski … Povsod je radovedno in kritično spoznaval zgodovinska in sodobna družbena dogajanja ter jih povezoval z znanostjo-umetnostjo-filozofijo-duhovnostjo. Je tudi izvrsten pisatelj (prva izdaja popotnih dnevnikov Sanje v vzhodni sobi je bila razprodana v dveh mesecih), predvsem in najgloblje pa je samosvoja umetniška, pesniška duša – skupaj z vsemi velikani, inovatorji človeštva. 
In ooooo, iz Sintropije zažari še presenetljivi blagodat za ves svet: Andrejeva žarinka (oziroma vjakta) podarja načrt, kako priti do energije, ki bo dostopna prav vsakemu in sploh ne bo onesnaževala!!!!! Srečna sem, ker vem, da kdor koli bo prebral to knjigo, jo bo hotel imeti pri sebi, ker mu bo vedno v navdih. Iz nje lijejo in sijejo sočutje, dobrodejnost, radost, ustvarjalnost, lepota …, kvantnost, kozmičnost. Sintropija je knjiga, ki bo razprla vsa področja sveta, tudi novo umetnost. Seveda, saj:
»Ta polja, ti vplivi se medsebojno povezujejo kot enakovredni partnerji v delovanju, ki se navzven kaže kot tok časa. Oba partnerja sta enakovredna. Tudi in predvsem v energijskem pogledu. Enkrat prvi partner daje drugemu, drugič pa drugi prvemu. V krožni zanki pozitivne povratne zveze oba dajeta drug drugemu in oba sprejemata. Dajeta več, kot sprejemata. To je srž sintropije in notranja moč življenja.«
 
pesnica Vida Mokrin - Pauer (iz knjige)
 
 

Knjigi na pot
 
Knjiga fizika Andreja Detele »Sintropija« je nedvomno izjemno delo, saj je v prvi vrsti delo izkušenega raziskovalca, ki ni brez občutka za jezik, poleg tega pa je knjiga bogata, mnogoplastna. Je v prvi vrsti fizikalno delo z natančnimi izračuni in formulami, je delo, ki v svetu naravoslovne znanosti smelo odpira nove horizonte. Je delo, ki zajema v znanem in splošno sprejetem ter nas varno vodi v področja, ki so današnji znanosti (še) nedostopna in tuja, celo zanikana. In ravno s tem izraža pravi, nedogmatski raziskovalni duh, ki ga marsikje v sodobni znanosti zelo pogrešamo. 
Toda čeprav je prav znanstvenost nedvomno prva odlika tega dela, nikakor ni omejeno samo na znanost, temveč v svojem drugem delu precej razširja te okvire. Posega v sfere spoznanja, zavesti, filozofije, modrosti. Dotakne se tudi umetnosti. S tem zopet pokaže, kakšna naj bi bila znanstvena misel prihodnosti: odprta v svet duha, ne samo materije in matematike. Deluje torej tudi kot svojevrsten svetilnik za bodoči znanstveni razvoj. Razvoj, ki ga bo morala označevati poglobljenost in odgovornost, torej prežetost z etiko.
Lepota Detelove knjige pa ni samo v formulah, izračunih in filozofski dimenziji. Vse to v še tako bogati meri bi nas lahko pustilo nezadovoljne, nepotešene. Kar ob vsem prej naštetem knjigi dodaja še dodatno dragocenost, so zelo konkretno predstavljeni načrti, ki omogočajo nedvoumen preizkus predstavljenih idej. Slednje pomenijo velik prelom z današnjimi pojmovanji glede entropije, proste energije, spontane urejenosti materije in celo življenja. Knjiga tako deluje kot povabilo k vstopu v novo znanost – znanost sintropnih pojavov –, ki ne ostaja samo na še tako skrbno preračunanih teoretičnih izhodiščih, temveč se spušča prav do materialne stvarnosti, kjer se edino lahko potrdi ali ovrže smela ideja o sintropiji kot naravnem pojavu.
 
prof. dr. Igor Jerman, v Ljubljani 31. 8. 2012 (iz knjige)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Format 28 cm × 20 cm,
trda vezava, barvni tisk,
465 strani, 125 slik